• По планини и гори
  със
  Станой Арабаджиев - Тони
 • Преходи и приключения в планината
  с
  професионален планински водач
 • Пешеходни преходи

Кой може да дойде на екскурзията?

Добре дошъл на екскурзиите е всеки, който има желание и отговаря на следните условия:  

 • Има необходимата физическа подготовка за избрания маршрут.
 • Няма здравословни проблеми, които биха застрашили здравето, сигурноста и комфорта, не само на него, но и на групата.
 • Екипиран е подходящо.
 • Има направена и потвърдена резервация.

Related Articles