Кой може да дойде на екскурзията?

Добре дошъл на екскурзиите е всеки, който има желание и отговаря на следните условия:  

  • Има необходимата физическа подготовка за избрания маршрут.
  • Няма здравословни проблеми, които биха застрашили здравето, сигурноста и комфорта, не само на него, но и на групата.
  • Екипиран е подходящо.
  • Има направена и потвърдена резервация.

Related Articles