Брой туристи. Потвърждаване или канселиране на екскурзия.

 • Минимален и максимален брой участници в екскурзиите.
  • Като правило, екскурзиите са разчетени да се изпълняват при минимум 10 човека и не повече от 18 туристи.
  • За някой по-трудни и технични маршрути, минимума и максимума ще са съответно 8 и 15 туриста.
 • Крайния срок за потвърждаване провеждането на екскурзиите е:
  • Екскурзии в България - 7 дена преди началото на екскурзията. 
  • Екскурзии зад граница, (ако в описанието на програмата не е заложен конкретен срок)- 14 дена преди началото.
 • При канселиране на екскурзията заради недостигане на минималната бройка туристи ще:
  • Получите съобщение на електроннта си поща, за отказа от провеждане на екскурзията.
  • Ще Ви въстановя преведения депозит в най-кратки срокове.
 • При потвърдена екскурзия, в понеделника преди пътуването ще получите подсещане на електронната поща

Related Articles