Депозит да има или не?

 • В началото разсъждавах в посока, че всичко трябва да е максимално опростено
  Да не се разхождате до банки, да превеждате депозити, да плащате банкови такси т.н..
  Но всеобщото мнение и практиката показаха , че депозит трябва да има, депозита обвързва и дава по голяма сигурност.
 • Плащайки депозита, Вие потвърждавате предварителната резервация, която сте направили.
  Неплатения в едноседмичен срок депозит, автоматично се приема за отказ от резервацията.
 • За ваше улеснение ще имате възможност да избирате вида депозит, който да заплатите:
  • Депозит за всяка екскурзия по отделно, на стойност - 50 % от цената ма екскурзията.
  • Или еднократен перманентен депозит на стойност - 50 лв.
 • Предимства и недостатъци на избрания вид депозит:
  • Ако изберете варианта с депозит за всяка резервирана екскурзия :
   • Стойноста на депозита се приспада от цената на екскурзията.
   • "Изгарянето" на депозита за дадена екскурзия не влияе на останалите Ви резервации.
   • Плащане при всяка резервация. Повече разправий и повече пари за банкови такси.
  • Еднократен перманентен депозит на стойност - 50 лв
   • Плащате еднократно и имате депозит, докато не пожелаете да ви го приспадна или възстановя.
   • Загубата на депозита компрометира всичките Ви последващи резервации.
 • Платения депозит се възстановява на клиента при:
  • Непровеждане на екскурзията.
  • Отказ от резервацията в установените срокове.
  • Непредвидими, сериозни, обективни причини възпрепятстващи пътуването на клиента. 

Related Articles